Kategoria Współpraca

III Forum Wolontariatu

III Forum Wolontariatu to kolejne już ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie. Podczas Forum odbyły się spotkania, warsztaty, debaty, których celem było przede wszystkim umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy, profesjonalizację ich działań oraz doskonalenie…