CSR – Dobre Praktyki

Home » Zróbmy to razem » CSR – Dobre Praktyki

Czym jest CSR?

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Resposibility)

Krótko z definicji: dobrowolne uwzględnienie w swoich działaniach interesów społecznych, aspektów środowiskowych, czy relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. To wszystko, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Świadomość, że dana firma wdraża działania CSR, pozwala ukształtować grono lojalnych konsumentów, w których utwierdzi się przekonanie, że wszystko, co oferuje dana firma, jest potencjalnie słusznym dla nich wyborem. Coraz rzadziej to przystępna cena stanowi wyznacznik zainteresowania produktem, a klienci chcą płacić więcej za produkty, które powstają w etycznych warunkach i nie oddziałują negatywnie na środowisko.

Lojalność buduje się jednak nie tylko w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Pracownicy przekonani o spójności własnych wartości z misją, wizją i celami firmy, których nieodłącznym elementem jest społeczna odpowiedzialność biznesu, staną się oddanymi, zmotywowanymi i wydajnymi kompanami na drodze do realizacji wspólnych zamierzeń, w szczególności, kiedy obszarem działania CSR będzie właśnie zapewnienie przyjaznej atmosfery do pracy i poszanowanie praw pracowniczych.

W końcu społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to szansa na wyróżnienie się spośród konkurencji i zbudowanie swojego pozytywnego wizerunku oraz przyciągnięcie inwestorów. Choć sfera finansowa nie należy bezpośrednio do obszarów CSR, pozostaje ona w nierozerwalnym związku z nimi. Bycie transparentnym i odpowiedzialnym stało się trendem, który przynosi wymierne zyski, choć nie mówi się o tym głośno. A skoro jest to sytuacja, w której korzyści są obopólne, trudno o wskazanie przeciwwskazań do podążenia właśnie w tym kierunku.

I w tym kierunku, możemy podążać razem. Nasze motto: MOCni razem! dotyczy wszelkich sfer działalności i łączenia przede wszystkim. Sieciowania instytucjonalnego, kompetencyjnego czy zasobów ludzkich. Razem możemy dokonać rzeczywistej zmiany, nawet jeśli będzie ona dotyczyła tylko naszego osiedla czy najbliższego otoczenia firmy, z którego będziemy mogli wyjść do zmiany o zasięgu globalnym. Czemu nie? Nie ma rzeczy niemożliwych!

Dlaczego warto współpracować?

Dlatego, że organizacje pozarządowe i biznesowe różnią się od siebie i dzięki temu mogą wymieniać się posiadanymi zasobami oraz uczyć się od siebie nawzajem.

Organizacje pozarządowe i biznesowe mają różny cel działania, a co za tym idzie mają różne możliwości działania oraz różne narzędzia z których korzystają.

Biznesowe standardy zarządzania plus wiedza merytoryczna, którą posiadają organizacje pozarządowe, może w efekcie dać dużo większą efektywność w realizacji projektów społecznych.

Co możemy razem zrobić?

zorganizować wydarzenie społeczne, charytatywne

realizować kampanie społeczne

prowadzić szkolenia

organizować zbiórki

i kwesty

zaangażować zespół w wolontariacie pracowniczym

prowadzić warsztaty

zrealizować twój pomysł i projekt

zrealizować jeden z naszych dotychczasowych projektów

zaangażować społecznie firmę i jej otoczenie

i wszystko co przyjdzie nam do głowy!

Napisz do nas: wspolpraca@moc.org.pl

lub zadzwoń: +48 515 004 151

Udostępnij: