Informacja RODO

Home » Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja poMOC, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Na Uboczu 28/C24, 02-791 Warszawa;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 515 004 151 i pod adresem e-mail: iodo@moc.org.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z formularza znajdującego się w serwisie www.moc.org.pl;
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Udostępnij: