MOCni razem!

Nasze priorytety:

KULTURA

Korzystając z dotychczasowego duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, wspieramy i pobudzamy do rozwoju i tworzenia nowych form. Nie tylko artystycznych.

EDUKACJA

Edukujemy głównie przez kulturę i sztukę. Rozwijamy i pogłębiamy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz seniorów. Przeciwdziałamy i sprzeciwiamy się przemocy.

AKTYWNOŚĆ LOKALNA

Sąsiedzie, powiedzmy sobie dzień dobry! Nasze wspólne działania mają największy wpływ na zmianę otoczenia. Łączymy partnerów społecznych i biznesowych.


ZDROWIE

Ciało, Umysł, Duch! Wierzymy, że współpraca z medycyną konwencjonalną i alternatywną niesie holistyczny rozwój dla zdrowia.

EKOLOGIA

Szanujemy naszą Planetę. I promujemy opiekę nad nią. Jej przyszłość, to przyszłość naszych dzieci.

INNOWACJE

Rozwijamy się aby tworzyć inicjatywy na bazie nowych, ulepszonych procesów, technologii i metod.

Jak pomagamy?

Angażujemy się w działania na rzecz dzieci, młodych ludzi, rodzin z Warszawy i okolic, oraz jej społeczności. Nasze holistyczne podejście do pomocy wywiera głęboki wpływ i zapewnia następnemu pokoleniu platformę do prowadzenia zdrowego, produktywnego życia oraz pozytywnego wpływu na społeczność i świat. Inwestujemy w kulturę, która wspiera osobistą odpowiedzialność, celebruje kreatywność i różnorodność.

Rozumiemy, że potrzeba całego sztabu zaangażowanych, doświadczonych ludzi, aby wychować zdrowe i samodzielne dzieci. Zobowiązujemy się do partnerskiej współpracy z naszymi członkami, wolontariuszami, rodzicami i organizacjami. Współpracujemy, aby pomóc młodym, najbardziej zagrożonym osobom w wejściu do dojrzałości społecznej, psychicznej i duchowej, uzyskaniu poradnictwa i zostania świadomymi autorami własnego życia. Nasze warsztaty mają na celu wzbogacenie życia rodzin i organizacji, poprawę ich zdrowia i umożliwienie im dokonywania pozytywnych zmian.

  • wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w domach dziecka i młodzież wychodzącą z domu dziecka,
  • przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu wszelkich grup społecznych i wiekowych,
  • organizujemy wsparcie dla dzieci i opiekunów krzywdzonych,
  • przeciwdziałamy przemocy wobec dzieci ze strony osób dorosłych i rówieśników,
  • wspieramy osoby terminalnie chore przebywające w specjalistycznych placówkach i swoich domach,
  • edukujemy społecznie, zdrowotnie, proekologicznie,
  • aktywizujemy społeczności lokalne poprzez tworzenie miejsc przyjaznych, dostępnych, pełnych tolerancji i akceptacji,
  • sieciujemy partnerów społecznych i biznesowych,
  • upowszechniamy wszelkie formy kultury i sztuki oraz wspieramy formalne i nieformalne grupy artystyczne.

To my:

Jesteśmy rodzinną fundacją. Czynni zawodowo w innych miejscach, spełniliśmy marzenie naszych serc – założyliśmy fundację. Zobowiązujemy się czynić dobro, pod własnym szyldem. Wziąć odpowiedzialność za wsparcie i pomoc innym. To jest wyzwanie! Poznajmy się:

Marcin W. Kołodziej

Prezes Zarządu

Joanna Zaczyńska vel Zaczek

Wiceprezes Zarządu

Miriam Aleksandrowicz

Przewodnicząca Rady Ekspertów

Aktualności:

Świąt Bożego Narodzenia!

Pełnych wiary, nadziei i miłości.Życzenia Wdzięczności i Pokojuwszystkiemu, co Cię otacza.Wszak pokój i spokójwywodzą się z naszego wnętrza.Niech Boża Dziecinama Cię zawsze w swojej opiecea każdy dzień Nowego 2023 Rokuniechaj będzie w radości przepełnionydobrymi myślami, słowami i uczynkami.życzy Zarząd Fundacji poMOC

Mamy Fundację! Rejestracja w KRS!

I tak po 9 miesiącach i 2 dniach udało się! Rozpoczynamy kolejny etap naszej drogi! Nasza rodzinna Fundacja, wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, od 6 października 2022 roku, rozpoczęła swoje nowe, rejestrowe życie! Plany szerokie, pracy dużo a jednocześnie wiele nadziei i wolności w działaniu. Już za chwilę zaprosimy Was na pokład do tworzenia miejsca przyjaznego, otwartego i wspierającego. Bądźcie z nami! Sprawdzicie nas w Krajowym Rejestrze Sądowym: ekrs.ms.gov.pl A nasze podstawowe dane od dziś: Fundacja poMOCKRS: 0000994441NIP: 9512551506REGON: 523342017

Grupa ludzi odpowiedzialnych za program Google, SGH Umiejętności Jutra
Umiejętności Jutra SGH i Google

Pragnę aby nasza fundacja inwestowała w innowacje i rozwój, dlatego też zdobywam nowe umiejętności i poszerzam wiedzę, którą posiadam. Nie ulega wątpliwościom, że coraz więcej przedsiębiorstw zmienia dotychczasowy model pracy i adaptuje własny biznes pod rynek online – większość z nich decyduje się skorzystać z pomocy osób specjalizujących się w e-marketingu. https://events.withgoogle.com/umiejetnosci-jutra/ Program Umiejętności Jutra przygotował mnie do pracy w branży szeroko pojętego digital marketingu. Zgłębiłam wiedzę o reklamach Google, SEO, UX, zarządzaniu kampaniami w Social Mediach, administrowaniu danych, analityce internetowej, oraz poznałam strategie marketingowe i sprzedażowe.Dzięki warsztatom Umiejętności Jutra mogę płynniej i sprawniej zarządzać działaniami online, oraz docierać z…

K2 – Kuchnia Kultur w liczbach (stan na 11.2022):

0

Pierogów

0

Wolontariuszy

0

Rodzin otrzymało wsparcie

0

Wydarzenie

Są z nami:

O nas:

“Życzę Wam, żebyście wciąż byli tymi małymi białymi światłami na wielkim czarnym cielsku potwora. Żebyście wciąż byli dla tych, którzy bardziej was potrzebują niż wy ich. I żebyście wciąż byli tą nieśmiertelną nadzieją. Dziękuję.”

Pani Teresa

lat 95

Udostępnij: