O nas

Home » O nas

Jesteśmy rodzinną fundacją. Czynni zawodowo w innych miejscach, spełniliśmy marzenie naszych serc – założyliśmy Fundację poMOC. Zobowiązujemy się czynić dobro, pod własnym szyldem. Wziąć odpowiedzialność za wsparcie i pomoc innym. To jest wyzwanie! Poznajmy się:

Dom, jest zawsze tam, gdzie wraca Twoje serce. Dom to zapach ciasta drożdżowego, ciepły tulas mamy, śmiech i zabawa z tatą. Ciekawe opowieści dziadka i nauka szydełkowania z babcią. Nie każdy z nas ma szansę zaznać prawdziwego domu, w miejscu gdzie się wychowuje lub mieszka. Tak powstała nasza inicjatywa stworzenia poMOCnego Domu. Tutaj każdy znajdzie dla siebie miejsce radości, wsparcia i poMOCy.

MOCni razem!

To motto w naszym codziennym działaniu. Życiowym, zawodowym i fundacyjnym.

Aby zmienić świat na lepsze, najpierw zaczynamy od wyboru zmiany samego siebie. W poMOCnym domu budujemy innowacyjne modele, oparte na wspólnych wartościach, zaufaniu, wzajemnym szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i domowej atmosfery. Doceniamy wkład każdej osoby, która do nas zawita. Współpracujemy, dzielimy się umiejętnościami, informacjami, wiedzą ze sobą i naszą społecznością. Zachęcamy do samorozwoju, celebrujemy ciekawość, kreatywność i innowacyjność. Cenimy równowagę i różnorodność, dążymy do równości, integracji i godności dla wszystkich.


Zmiana, to uzdrowienie, transformacja i wzrost, poprzez nowy wybór i włożony wspólny aktywizm. Taki proces zaczyna się u naszych podopiecznych i w nas samych, gdzie dalej promienieje, aby zmienić świat. Poprzez nasze pasje, pragniemy inspirować innych do otwarcia się na nieskończone możliwości życia w lekkości i radości, bez osądów i ocen. Każdego dnia otwieramy nasze drzwi z miłością i szacunkiem. Witamy dzieci, młodzież, seniorów, rodziny, kolegów i społeczność.


Jako poMOCni Liderzy jesteśmy zobowiązani, do stałego procesu uczenia się, samodoskonalenia, ciągłej, celowej ewolucji jako jednostki i jako organizacji. Czy to w poMOCNym domu, ogrodzie "Gramy w Zielone", teatrze, kuchni, na boisku, w lesie czy gdziekolwiek indziej z naszą fundacją, żyjemy według zestawu wartości, które określają, w jaki sposób prezentujemy się światu: są nimi dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki, którymi darzymy samych siebie i innych.


Każdy człowiek posiada dary i błogosławieństwa, którymi może się dzielić i które może otrzymywać!   I Ty możesz do nas dołączyć! Przyjdź na wycieczkę, do świetlicy, zaangażuj się! Przynieś swoją wyjątkową energię, wiedzę, doświadczenie i pokłady zasobów, których pewnie sam nie widzisz lub nie doceniasz a dowiedz się, jak możesz zmienić świat, zaczynając od WYBORU ZMIANY modelu w naszej Fundacji poMOC.


Misja:

Pragniemy miejsca, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie, godnie i tak samo ważny. Miejsca, w którym będzie mógł się rozwijać społecznie, duchowo, emocjonalnie, spełniać swoje marzenia i pragnienia.

Naszą misją jest zrzeszenie lokalnych mieszkańców, którzy inspirują i wzbogacają naszą społeczność. Wierzymy w siłę doskonałości i innowacji w naszej fundacji poMOC, która wzbogaca doświadczenie, zmienia życie i buduje jeszcze lepsze, świadome i rozwinięta społeczności. Wyobrażamy sobie naszych pomocnych Liderów i podopiecznych jako wielką, wspierającą się i kochającą rodzinę, której wzajemny wkład w rozwój społeczności lokalnej, są cenionym, wspólnym doświadczeniem na całe życie — w pracy, fundacji, na ulicach, w innych dzielnicach — wszędzie, niosąc wiedzę, doświadczenie, inspirację i światło. Pomagając ludziom rozwiązywać problemy i wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu.

Wizja:

Wizja Fundacji poMOC to mocna grupa ludzi oparta na świadomej partycypacji młodzieży, dzieci, rodzin i seniorów w życiu społecznym i kulturalnym na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Pragniemy by nasza społeczność złożona była z aktywnych, samoświadomych i samoorganizujących się obywateli. Dlatego bierzemy udział w dialogu strukturalnym na poziomie krajowym i europejskim, organizujemy spotkania mające na celu ukształtowanie w młodzieży i dzieciach odpowiednich postaw, aktywizując i uczulając na problemy społeczne i lokalne. Oferujemy spektrum programów, kalendarz szerokich warsztatów, grupy wsparcia i niezbędne zasoby online, aby zaspokoić innowacyjne, wyjątkowe, podstawowe potrzeby wszystkich podopiecznych fundacji.

Nasze wartości:

Odpowiedzialność

Szacunek

Zrozumienie

Odwaga

Wiara

Doceniamy wkład każdej osoby i promujemy zaufanie i wzajemny szacunek. Współpracujemy i dzielimy się informacjami, umiejętnościami i wiedzą ze sobą i naszą społecznością. Zachęcamy i celebrujemy ciekawość, kreatywność i innowacyjność. Cenimy różnorodność i dążymy do równości, integracji i godności dla wszystkich.

Jak pomagamy?

Angażujemy się w działania na rzecz dzieci, młodych ludzi, rodzin z Warszawy i okolic, oraz jej społeczności. Nasze holistyczne podejście do pomocy wywiera głęboki wpływ i zapewnia następnemu pokoleniu platformę do prowadzenia zdrowego, produktywnego życia oraz pozytywnego wpływu na społeczność i świat. Inwestujemy w kulturę, która wspiera osobistą odpowiedzialność, celebruje kreatywność i różnorodność.

Rozumiemy, że potrzeba całego sztabu zaangażowanych, doświadczonych ludzi, aby wychować zdrowe i samodzielne dzieci. Zobowiązujemy się do partnerskiej współpracy z naszymi członkami, wolontariuszami, rodzicami i organizacjami. Współpracujemy, aby pomóc młodym, najbardziej zagrożonym osobom w wejściu do dojrzałości społecznej, psychicznej i duchowej, uzyskaniu poradnictwa i zostania świadomymi autorami własnego życia. Nasze warsztaty mają na celu wzbogacenie życia rodzin i organizacji, poprawę ich zdrowia i umożliwienie im dokonywania pozytywnych zmian.

Komu?

  • wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w domach dziecka i młodzież wychodząca z domu dziecka,
  • przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu wszelkich grup społecznych i wiekowych,
  • organizujemy wsparcie dla dzieci i opiekunów krzywdzonych,
  • przeciwdziałamy przemocy wobec dzieci ze strony osób dorosłych i rówieśników,
  • wspieramy osoby terminalnie chore przebywające w specjalistycznych placówkach i swoich domach,
  • edukujemy społecznie, zdrowotnie, proekologicznie,
  • aktywizujemy społeczności lokalne poprzez tworzenie miejsc przyjaznych, dostępnych, pełnych tolerancji i akceptacji,
  • sieciujemy partnerów społecznych i biznesowych,
  • upowszechniamy wszelkie formy kultury i sztuki oraz wspieramy formalne i nieformalne grupy artystyczne.

Inwestujemy w dobrobyt, harmonię, równość i świetlaną, zrównoważoną przyszłość młodych ludzi, rodzin i organizacji którym służymy. Oni z kolei inwestują w siebie i w swoje społeczności. Uczestniczą w spotkaniach i wypowiadają się, na ważne dla nich tematy oraz biorą odpowiedzialność za własne działania i intencje, lokalnie i poza nią.


Zobacz więcej:

Udostępnij: