MOCni razem!

Nasze priorytety:

KULTURA

Korzystając z dotychczasowego duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, wspieramy i pobudzamy do rozwoju i tworzenia nowych form. Nie tylko artystycznych.

EDUKACJA

Edukujemy głównie przez kulturę i sztukę. Rozwijamy i pogłębiamy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz seniorów. Przeciwdziałamy i sprzeciwiamy się przemocy.

AKTYWNOŚĆ LOKALNA

Sąsiedzie, powiedzmy sobie dzień dobry! Nasze wspólne działania mają największy wpływ na zmianę otoczenia. Łączymy partnerów społecznych i biznesowych.


ZDROWIE

Ciało, Umysł, Duch! Wierzymy, że współpraca z medycyną konwencjonalną i alternatywną niesie holistyczny rozwój dla zdrowia.

EKOLOGIA

Szanujemy naszą Planetę. I promujemy opiekę nad nią. Jej przyszłość, to przyszłość naszych dzieci.

INNOWACJE

Rozwijamy się aby tworzyć inicjatywy na bazie nowych, ulepszonych procesów, technologii i metod.

Jak pomagamy?

Angażujemy się w działania na rzecz dzieci, młodych ludzi, rodzin z Warszawy i okolic, oraz jej społeczności. Nasze holistyczne podejście do pomocy wywiera głęboki wpływ i zapewnia następnemu pokoleniu platformę do prowadzenia zdrowego, produktywnego życia oraz pozytywnego wpływu na społeczność i świat. Inwestujemy w kulturę, która wspiera osobistą odpowiedzialność, celebruje kreatywność i różnorodność.

Rozumiemy, że potrzeba całego sztabu zaangażowanych, doświadczonych ludzi, aby wychować zdrowe i samodzielne dzieci. Zobowiązujemy się do partnerskiej współpracy z naszymi członkami, wolontariuszami, rodzicami i organizacjami. Współpracujemy, aby pomóc młodym, najbardziej zagrożonym osobom w wejściu do dojrzałości społecznej, psychicznej i duchowej, uzyskaniu poradnictwa i zostania świadomymi autorami własnego życia. Nasze warsztaty mają na celu wzbogacenie życia rodzin i organizacji, poprawę ich zdrowia i umożliwienie im dokonywania pozytywnych zmian.

  • wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w domach dziecka i młodzież wychodzącą z domu dziecka,
  • przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu wszelkich grup społecznych i wiekowych,
  • organizujemy wsparcie dla dzieci i opiekunów krzywdzonych,
  • przeciwdziałamy przemocy wobec dzieci ze strony osób dorosłych i rówieśników,
  • wspieramy osoby terminalnie chore przebywające w specjalistycznych placówkach i swoich domach,
  • edukujemy społecznie, zdrowotnie, proekologicznie,
  • aktywizujemy społeczności lokalne poprzez tworzenie miejsc przyjaznych, dostępnych, pełnych tolerancji i akceptacji,
  • sieciujemy partnerów społecznych i biznesowych,
  • upowszechniamy wszelkie formy kultury i sztuki oraz wspieramy formalne i nieformalne grupy artystyczne.

To my:

Jesteśmy rodzinną fundacją. Czynni zawodowo w innych miejscach, spełniliśmy marzenie naszych serc – założyliśmy fundację. Zobowiązujemy się czynić dobro, pod własnym szyldem. Wziąć odpowiedzialność za wsparcie i pomoc innym. To jest wyzwanie! Poznajmy się:

Marcin W. Kołodziej

Prezes Zarządu

Joanna Zaczyńska vel Zaczek

Wiceprezes Zarządu

Miriam Aleksandrowicz

Przewodnicząca Rady Ekspertów

Aktualności:

Notarialne podpisanie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji poMOC

Dnia 4 stycznia 2022 roku, przed Natalią Pełny-Górlaczyk, notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, Marcin Wojciech Kołodziej, zwany dalej Fundatorem, oświadczył iż podpisanym aktem notarialnym ustanowił Fundację poMOC z siedzibą w Warszawie. Pomysł w naszych sercach, na założenie fundacji, powstał wiele lat temu. Nie była to łatwa decyzja. Dwoje, czynnie pracujących ludzi, zajętych rodziną i codziennymi obowiązkami, zobowiązują się, aby czynić dobro, pod własnym szyldem. Wziąć odpowiedzialność za wsparcie i pomoc innym. To jest wyzwanie! Nic jednak, tak nie napędza energii kosmosu, jak miłość! Miłość zatem wygrała z naszymi lękami i obawami. Tak! Oficjalnie 4 stycznia 2022 roku,…

Start projektu “MOCni razem”!

W sobotę, 20 listopada, przeprowadziliśmy warsztaty plastyczne z dziećmi z Domu Dziecka Nr 15 im ks Baudouina przy Nowogrodzkiej 75 w Warszawie. Dziękujemy za ten wspólny czas, który wniósł dodatkowy promyk radości, dzieciom z niepełnosprawnościami. Ale i nam. Przez kilka godzin, wspólnie robiliśmy kartki świąteczne dla bliskich i przyjaciół. Zobaczcie jak wyglądał ten czas Sobotnimi warsztatami rozpoczęliśmy kolejny projekt naszej fundacji (jeszcze w rejestracji), wspierający dzieciaki z niepełnosprawnościami. Planujemy kolejne warsztaty w wielu placówkach opiekuńczych. Jeśli chcesz dołączyć do projektu, wspomóc nasze działania, zgłosić grupę dzieci, napisz do nas na adres: fundacja@moc.org.pl lub zadzwoń +48 515 004 151.

Bakuba – Dotyk Afryki

BAKUBA – DOTYK AFRYKI. Koncert rodzinny i warsztaty bębniarskie – 27.11.2021 r., godz. 15:00 Koncert BaKuBa „Dotyk Afryki” Zespół Bakuba zaprasza na koncert muzyki etnicznej / afrykańskiej z elementami słowiańskimi. Muzyki źródła, która pobudza, otwiera, dodaje chęci do życia. Misją zespołu Bakuba jest łączenie ludzi z sobą, bez względu na ich płeć, wyznanie, kolor skóry, poglądy. Zbliżenie ludzi do źródła ich istnienia. Muzyka czarnego kontynentu, jak nic innego pomaga w odnalezieniu wewnętrznego rytmu i radości życia. W rdzeniu naszej istoty bije serce. Każdy z nas ma swój rytm, który Bakuba bez wątpienia budzi.  Katarzyna Dratkiewicz – wokalistka, Autoryzowana Nauczycielka Kompletnej…

K2 – Kuchnia Kultur w liczbach (stan na 11.2022):

0

Pierogów

0

Wolontariuszy

0

Rodzin otrzymało wsparcie

0

Wydarzenie

Są z nami:

O nas:

“Życzę Wam, żebyście wciąż byli tymi małymi białymi światłami na wielkim czarnym cielsku potwora. Żebyście wciąż byli dla tych, którzy bardziej was potrzebują niż wy ich. I żebyście wciąż byli tą nieśmiertelną nadzieją. Dziękuję.”

Pani Teresa

lat 95

“Wasza Fundacja czyni piękne chwile! Dziękujemy!

Pani Anna

lat 39

heavy
Udostępnij: