To motto w naszym codziennym działaniu. Życiowym, zawodowym i fundacyjnym.

MOCni razem!


To nasz główny cel – stworzyć

poMOCNY DOM

NASZA MISJA:

Pragniemy miejsca, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie, godnie i tak samo ważny. Miejsca, w którym będzie mógł się rozwijać społecznie, duchowo, emocjonalnie, spełniać swoje marzenia i pragnienia.


NASZE WARTOŚCI:

Doceniamy wkład każdej osoby i promujemy zaufanie i wzajemny szacunek. Współpracujemy i dzielimy się informacjami, umiejętnościami i wiedzą ze sobą i naszą społecznością. Zachęcamy i celebrujemy ciekawość, kreatywność i innowacyjność. Cenimy różnorodność i dążymy do równości, integracji i godności dla wszystkich.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZROZUMIENIE

SZACUNEK

ODWAGA

WIARA

WYBRANE

PROJEKTY:

MOCni razem!

Projekt, w którym Wykorzystujemy różne techniki artystyczne z naszymi odbiorcami, w wieku od 5 do 105 lat!

MOCna Kultura!

Upowszechniamy dostęp do kultury poprzez organizację wydarzeń oraz łączenie odbiorców z twórcami i artystami.

Gramy w zielone

Zakładamy zielone ogródki, które aktywizują

społeczność lokalną i pokazują wpływ natury na nasze zdrowie.

K2 Kuchnia Kultur

Gotujemy, poznajemy smaki i kulturę z najdalszych zakątków świata a posiłki przekazujemy dalej.

POZNAJ NASZE PROJEKTY

NASZ ZESPÓŁ

Najważniejsza część naszej fundacji – Zespół.

Marcin W. Kołodziej

Fundator i Prezes Zarządu

Joanna Zaczyńska vel Zaczek

Wiceprezes Zarządu

Miriam Aleksandrowicz

Honorowa Przewodnicząca Rady Ekspertów

Marcin Jaszczołt

Członek Rady Ekspertów

MÓWIĄ O NAS:

Życzę Wam, żebyście wciąż byli tymi małymi białymi światłami na wielkim czarnym cielsku potwora. Żebyście wciąż byli dla tych, którzy bardziej was potrzebują niż wy ich. I żebyście wciąż byli tą nieśmiertelną nadzieją. Dziękuję.


Pani Teresa

LAT 95

Wasza Fundacja czyni piękne chwile!


Pani Anna

LAT 35

ZRÓBMY TO RAZEM:

Razem zdecydowanie łatwiej i skuteczniej pomagać. Być z tymi, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. Zobacz, co możemy razem zrobić?

WOLONTARIAT

CSR – DOBRE PRAKTYKI

DAROWIZNY I ZBIÓRKI

1,5% PODATKU

SĄ Z NAMI:

Razem możemy zdecydowanie więcej. Dziękujemy, że jesteśmy razem!

Udostępnij: