Transparentność

Home » Transparentność

W Fundacji poMOC wierzymy, że przejrzystość jest fundamentem każdej działalności. Szczególnie w obszarze społecznym, gdzie nasze działania mają bezpośredni wpływ na życie innych osób, transparentność jest kluczowa.

Po pierwsze, działamy dla drugiego człowieka. Nasza misja skupia się na wsparciu potrzebujących i poprawie jakości ich życia. To dążenie do dobra drugiego człowieka kieruje naszymi działaniami i decyzjami każdego dnia.

Po drugie, utrzymujemy się z darowizn, zbiórek i innych dotacji. Nasza niezależność finansowa daje nam możliwość działań zgodnie z naszymi wartościami i celami, bez wpływu zewnętrznych interesów.

Zaufanie stanowi fundament naszej działalności. Zarówno z naszymi Beneficjentami, którym staramy się pomóc, jak i z naszymi Darczyńcami, którzy wspierają nasze działania, budujemy partnerskie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Współpracujemy również z partnerami społecznymi, ekonomicznymi i instytucjonalnymi, aby nasze działania były skuteczne i miały trwały wpływ na społeczność.

Dzięki transparentności i zaufaniu, które tworzymy, jesteśmy w stanie skutecznie realizować naszą misję i przyczyniać się do pozytywnych zmian w życiu innych osób oraz społeczności.

Sprawozdania i raporty

2023

Sprawozdanie finansowe 2023

Sprawozdanie z działalności 2023

Raport roczny 2023

Zbiórki publiczne

2022

Nie prowadziliśmy zbiórek publicznych

2023

2023/3188/OR - Zbiórka na realizację i kontynuację projektów pomocowych związanych z działalnością Fundacji poMOC - Od: 2023-07-14 Do: 2023-07-31

Zbiórka Okolicznościowa związana z wolą zmarłej Miriam Aleksandrowicz, Przewodniczącej Rady Ekspertów w Fundacji, tj. na realizację i kontynuację programów pomocowych w szczególności:

  • kontynuacja projektu "MOCni razem!" i zakup materiałów do prowadzenia warsztatów,
  • kontynuacja projektu "MOCna kultura!" i zakup materiałów i usług do prowadzenia terapeutycznych warsztatów teatralnych,
  • wsparcie opieki paliatywnej poprzez zakup sprzętu i aparatury medyczno-rehabilitacyjnej dla placówek hospicyjnych zlokalizowanych na terenie M. St. Warszawy.

Suma zebranych środków pieniężnych: 6 630,00 zł

Cele, na które wydatkowano środki w okresie sprawozdawczym:

  • zakup materiałów do prowadzenia warsztatów w projekcie "MOCni Razem!" 2 569,16 zł
  • zakup materiałów do prowadzenia terapeutycznych warsztatów teatralnych "MOCna Kultura!" 1 664,42 zł
  • wsparcie opieki paliatywnej poprzez zakup sprzętu i aparatury medyczno-rehabilitacyjnej 2 196,42 zł

Więcej na: www.zbiorki.gov.pl

2023/5385/OR - Gotujemy dobre uczynki - Od: 2023-12-06 Do: 2023-12-31

Zbiórka funduszy na realizację programów pomocowych fundacji dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób w kryzysie uchodźczym - w szczególności projekty:

  • "MOCni razem!" - zakup materiałów i narzędzi wykorzystywanych w warsztatach kreatywnych (materiały artystyczne, plastyczne itp.),
  • "K2 - Kuchnia Kultur", - zakup materiałów spożywczych do przygotowania spotkań i warsztatów kulinarnych, w tym drobnego sprzętu AGD wykorzystywanego do warsztatów,
  • "KMO poMOC" - zakup materiałów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, głownie materiały wykorzystywane w eksperymentach naukowych.

Suma zebranych środków pieniężnych: 31,00 zł

Cele, na które wydatkowano środki w okresie sprawozdawczym:

  • zakup materiałów spożywczych do przygotowania spotkań i warsztatów kulinarnych w projekcie "K2 - Kuchnia Kultur" 31,00 zł

Zbiórka zaplanowana na większość grudnia, niestety nie doszła do skutku, ze względu na kłopoty ze zdrowiem większości zespołu. Udało się przeprowadzić jedno małe wydarzenie z kilku zaplanowanych. Kwota zbiórki została w całości przeznaczona na realizowane w pierwszym kwartale 2024 roku kulinarne warsztaty międzykulturowe.


Więcej na: www.zbiorki.gov.pl

Udostępnij: