Klub Młodego Odkrywcy – KMO poMOC

Home » Projekty » Klub Młodego Odkrywcy – KMO poMOC

Dzieci i młodzież eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając wiedzę i rozwijając kompetencje przyszłości.

KMO poMOC - Klub Młodego Odkrywcy - to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dlaczego zdecydowałam się na KMO?

Po pierwsze, widzę olbrzymi potencjał i dużą szansę do zmian na lepsze, w nauce. Dzięki KMO nauczyciele mogą wychodzić poza ramy narzucone przez podręcznik. Szkoła wymaga reformy! Obecny system sprawdza się coraz mniej, obserwuję to także u moich pociech. Dzieci i ich potrzeby zmieniły się. Sposób przekazywania wiedzy też powinien ulec zmianie. Po drugie, KMO dopuszcza i akceptuje popełnianie błędów. Szkoła żyje systemem kar i nagród. Błąd jest równy karze. Kara to gorsza ocena. Nie w taki sposób uczymy się dojrzałości. Osiąganie dojrzałości polega na akceptacji błędu. Przyjmowania krytyki bez ucieczki i ataku oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Błąd uczy nas kreatywności, tworzy nowe pomysły, dodaje energii do działania i trenuje mózg. Po trzecie. KMO rozwija kompetencje XXI Wieku. Dziś rozwijamy dwa rodzaje umiejętności: fizyczne i poznawcze. Umiejętności fizyczne stają się coraz bardziej automatyzowane, podczas gdy te poznawcze są wystawione na coraz większe wyzwania związane z masowym przepływem informacji, zdalną komunikacją i rozpoznawaniem emocji. Dlatego tak istotne stają się kompetencje związane z umiejętnościami poznawczymi i empatią. Wśród nich wyróżniamy cztery kluczowe (4K):

  • kooperacja: To zdolność do skoordynowania działań, współpracy i tworzenia pozytywnych współzależności.
  • kreatywność: To proces tworzenia czegoś nowego lub przekształcania istniejących rozwiązań w oryginalny sposób.
  • krytyczne myślenie: To umiejętność logicznego wnioskowania, analizy danych i faktów, oraz rozwiązywania problemów na podstawie dostępnej wiedzy.
  • komunikacja: Proces przekazywania i odbierania informacji. Skuteczna komunikacja wymaga otwartości na nowe pomysły i empatii, aby zrozumieć emocje innych.

Po czwarte i jeszcze na pewno nie ostatnie, ponieważ pisać będę o klubie, mam nadzieję, przez wiele lat. Taki sposób nauczania sprawia, że dzieci uczą się zadawać pytania. Nie boją się mieć własne, często inne zdanie, szukają rozwiązań, oraz kształcą krytyczne myślenie. Pomaga im to odnaleźć wiarygodne źródło informacji, przez co stają się mniej podatne na manipulację i fałsz.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

fundacja@moc.org.pl


Joanna Zaczyńska vel Zaczek, Wiceprezes Zarządu Fundacji poMOC

Najbliższe spotkania KMO:

Udostępnij: