Wolontariat

Home » Zróbmy to razem » Wolontariat


Definicja

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny)

Z definicji: dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Każdy z nas posiada talenty, pasje hobby. Każdy w czymś się spełnia. My też się spełniamy. W obecności przy drugim człowieku. Dziś, na początku naszej fundacyjnej drogi, wszyscy jesteśmy wolontariuszami.

Nie bój się podzielić swoim światem, swoim czasem, swoimi możliwościami i umiejętnościami. Nie bój się pytać. Nie bój się rozmawiać. My też się wciąż uczymy. Przed laty, byliśmy na początku tej drogi - działając i wspierając jako wolontariusze, inne organizacje. Z wieloma współpracujemy do dziś.

Co zyskasz jako wolontariusz?

Określenie bezpłatna praca nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości zyskujemy liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskujemy nowych przyjaciół i znajomych, zdobywamy wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.


Jeśli dałaś lub dałeś się namówić - wybierz dogodną dla siebie forę kontaktu. Przed nim, możesz wypełnić ankietę kandydata na wolontariusza - nie musisz. Możemy najpierw porozmawiać. Zróbmy to razem! Bądźmy MOCni razem!

Ankieta kandydata na wolontariusza

Udostępnij: