III Forum Wolontariatu

Home » Aktualności » III Forum Wolontariatu

III Forum Wolontariatu to kolejne już ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie.

Podczas Forum odbyły się spotkania, warsztaty, debaty, których celem było przede wszystkim umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy, profesjonalizację ich działań oraz doskonalenie form kooperacji z wolontariuszami. Uczestnicy wydarzenia, poza częścią teoretyczną wzięli także udział w działaniach praktycznych, w czasie wizyt studyjnych, w wybranych placówkach współpracujących z wolontariuszami. Była to okazja do wymiany doświadczeń, praktyk, podzielania się wiedzą i pomysłami w zakresie organizacji wolontariatu.

Gościem specjalnym Forum był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński.

I my też tam byliśmy – Joanna i Marcin <3

Dziękujemy Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za ten czas. Za nowe długofalowe relacje, które już owocują. To zawsze dobre miejsce na wymianę doświadczeń, nowe znajomości i współpracę. Czekamy na kolejne przestrzenie i szanse na spotkania.

Powiedz innym:
Marcin W. Kołodziej
Marcin W. Kołodziej
Artykuły: 7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *