KMO poMOC – Klub Młodego Odkrywcy w naszej Fundacji

Home » Aktualności » KMO poMOC – Klub Młodego Odkrywcy w naszej Fundacji

🎓 🔬 KMO poMOC – Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

⚛️ Dlaczego zdecydowałam się na KMO? – mówi Wiceprezes Zarządu Fundacji poMOC, Joanna Zaczyńska vel Zaczek

👩🏼‍🏫 Po pierwsze, widzę olbrzymi potencjał i dużą szansę do zmian na lepsze, w nauce. Dzięki 𝑲𝑴𝑶 nauczyciele mogą wychodzić poza ramy podstawy programowej. Szkoła wymaga reformy! Obecny system sprawdza się coraz mniej, obserwuję to także u moich pociech. Dzieci i ich potrzeby zmieniły się. Sposób przekazywania wiedzy też powinien ulec zmianie.

🧮 Po drugie, 𝑲𝑴𝑶 dopuszcza i akceptuje popełnianie błędów. Szkoła żyje systemem kar i nagród. Błąd jest równy karze. Kara to gorsza ocena. Nie w taki sposób uczymy się dojrzałości. Osiąganie dojrzałości polega na akceptacji błędu. Przyjmowania krytyki bez ucieczki i ataku oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Błąd uczy nas kreatywności, tworzy nowe pomysły, dodaje energii do działania i trenuje mózg.

🧪 Po trzecie. 𝑲𝑴𝑶 rozwija kompetencje XXI Wieku. Dziś rozwijamy dwa rodzaje umiejętności: fizyczne i poznawcze. Umiejętności fizyczne stają się coraz bardziej automatyzowane, podczas gdy te poznawcze są wystawione na coraz większe wyzwania związane z masowym przepływem informacji, zdalną komunikacją i rozpoznawaniem emocji. Dlatego tak istotne stają się kompetencje związane z umiejętnościami poznawczymi i empatią. Wśród nich wyróżniamy cztery kluczowe: (4 𝐊)

🟠 𝐊ooperacja: To zdolność do skoordynowania działań, współpracy i tworzenia pozytywnych współzależności.

🟣 𝐊reatywność: To proces tworzenia czegoś nowego lub przekształcania istniejących rozwiązań w oryginalny sposób.

🟡 𝐊rytyczne myślenie: To umiejętność logicznego wnioskowania, analizy danych i faktów, oraz rozwiązywania problemów na podstawie dostępnej wiedzy.

🔵 𝐊omunikacja: Proces przekazywania i odbierania informacji. Skuteczna komunikacja wymaga otwartości na nowe pomysły i empatii, aby zrozumieć emocje innych.

🧬 Po czwarte i jeszcze na pewno nie ostatnie, ponieważ pisać będę o klubie, mam nadzieję, przez wiele lat. Taki sposób nauczania sprawia, że dzieci uczą się zadawać pytania. Nie boją się mieć własne, często inne zdanie, szukają rozwiązań, oraz kształcą krytyczne myślenie. Pomaga im to odnaleźć wiarygodne źródło informacji, przez co stają się mniej podatne na manipulację i fałsz.

⚗️ Po sobotnim szkoleniu „Witaj w klubie” w Centrum Nauki Kopernik, w którym braliśmy aktywny udział, zarejestrowaliśmy nasz Klub Młodego Odkrywcy, który już zebrał dwie grupy uczestników i od przyszłego tygodnia rozpocznie swoje cykliczne spotkania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do naszych Projektów lub napisz! 👇

fundacja@moc.org.pl

Joanna Zaczyńska vel Zaczek
Wiceprezes Zarządu Fundacji poMOC

Powiedz innym:
Marcin W. Kołodziej
Marcin W. Kołodziej
Artykuły: 16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *